Terapeutyczna pomoc dziecku z zespołem FAS.


Data dodania: 30-12-2019 r.
Ilość wejść: 3 994.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Monika Guzicka 

diagnosta FASD i terapeuta integracji bilateralnej w 

Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie ” Tęcza serc ” w Szczecinie 

oraz mama zastępcza dziecka z p FAS.

 

Nadzieją dla dzieci z FASD jest plastyczność mózgu. Odpowiednio dobrany program terapii, neurostymulacja, stymulacja sensoryczna, daje szansę na zminimalizowanie skutków szkód wywołanych działaniem alkoholu w życiu płodowym.

Należy pamiętać, że nie ma jednej słusznej drogi postępowania z dziećmi z FAS, bo każde doświadczyło intoksykacji alkoholowej w różnym stopniu, w różnym czasie, mając inne uwarunkowania środowiskowe i inne zasoby własne.

Konieczna jest wnikliwa obserwacja funkcjonowania i zachowania dziecka na co dzień oraz wszechstronna analiza wszystkich danych o dziecku.

W każdej terapii ważna jest rola i udział opiekuna. Nie można udzielać pomocy dziecku, bez zaangażowania opiekuna. Niezbędnym jest przygotowanie opiekuna, aby stał się koordynatorem terapii dziecka.

Dostępne są różne metody terapeutyczne, które wspierają rozwój dzieci. Natomiast ze względu na wielość uszkodzeń i zaburzeń u dziecka z FAS udzielana pomoc musi być przemyślana i usystematyzowana.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Adopcja w polskim wydaniu..


Data dodania: 11-06-2019 r.
Ilość wejść: 4 899.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

W związku z dyskusją na temat poszukiwania potencjalnych kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których Ośrodek Adopcyjny nie jest w stanie znaleźć takowych rodziców,  którą toczę z dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, zasięgnęłam opinii radców prawnych oraz Sędzi Sądów Rodzinnych na ten temat.

Pani Dyrektor za wszelką cenę stara się zanegować moje opowiadania o dzieciach, oburza to zwłaszcza w sytuacji, kiedy Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie przez ostatnie 4 lata znalazł rodziny i przeprowadził adopcję  3  dzieci powyżej 8 roku życia. My na razie opisaliśmy 8 dzieci ( w ciągu pół roku)  i o wszystkie te dzieci  już starają się  potencjalni rodzice adopcyjni, a 3 nastoletniego rodzeństwa ( 12, 11,  9 lat),  zaraz po odebraniu szkolnych świadectw przenosi się na okres tzw. styczności do swojego nowego adopcyjnego domu.

Czytaj więcej

Chcę pomóc