Czy można rozwiązać rodzinę zastępczą ?


Data dodania: 07-08-2019 r.
Ilość wejść: 7 457.

 

Agnieszka Gierszewska – pedagog, kierownik sekcji do spraw niezawodowej i spokrewnionej pieczy zastępczej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

Kto może rozwiązać rodzinę zastępczą ?

Rodzinę zastępczą zawsze rozwiązuje sąd.

Rodzina spokrewniona i niezawodowa musi sama wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka mają podpisane umowy z organizatorem pieczy zastępczej, czyli z MOPR lub PCPR . Jeżeli chcą zrezygnować z prowadzenia  rodziny zastępczej, czy rodzinnego domu dziecka rozwiązują umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Te rodziny do sądu już nie idą. Wtedy MOPR czy PCPR informują sąd o wygaszenie  danej rodziny zastępczej zawodowej czy rodzinnego domu dziecka.

Organizator pieczy zastępczej, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może z własnej inicjatywy wnioskować do sądu o rozwiązanie danej rodziny zastępczej. Powodem może być nieprawidłowe spełnianie swoich funkcji przez rodzinę, bądź powrót dzieci do rodziny biologicznej.

Każde dziecko, jest umieszczane w pieczy zastępczej decyzją sądu, jak też decyzją sądu opuszcza rodzinę zastępczą.

Na jaki okres zawierane są umowy z rodziną zastępczą zawodową i rodzinnym domem dziecka?

Pierwsza umowa z nowo powołana rodziną zastępczą zawodową, czy rodzinnym domem dziecka jest zawierana na czas 3 lat, następna na czas nieokreślony.

Jak długo czeka się na dziecko po podpisaniu umowy na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka?

Z reguły po podpisaniu umowy, w przeciągu paru dni następuje dobór dziecka. Już w trakcie szkolenia widzimy, jakie dzieci mają szanse dobrze funkcjonować z danymi kandydatami na rodziców zastępczych i często w momencie uzyskiwania przez rodziców zastępczych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaproponować im konkretne dzieci. Dlatego w Szczecinie dzieci trafiają do zawodowych rodzin zastępczych w ciągu paru dni od podpisania umowy. Nie pamiętam sytuacji, żeby trwało to dłużej niż tydzień. My, też kierujemy się względami ekonomicznymi, bo skoro umowa już podpisana, opiekunowie otrzymują wynagrodzenie, to i w naszym interesie jest, żeby dzieci jak najszybciej  trafiły do nich. Trzeba jednak zaznaczyć, że generalnie w Szczecinie jest absolutnie zielone światło ze strony Urzędu Miejskiego dla rodzinnej pieczy zastępczej. Nigdy nam nie zakwestionowano wydatków związanych z rodzinną pieczą zastępczą i mamy zgodę na powołanie każdej ilości rodzin zastępczych. Wiemy, że są miejsca w Polsce, gdzie na rodzinnej pieczy zastępczej się oszczędza, nie powołuje się nowych rodzin , jeśli w regionie funkcjonują placówki instytucjonalne.

Co się dzieje z dzieckiem jeśli rodzina chce zrezygnować z zawodowego zajmowania się pieczą zastępczą, ale nie chce rozstawać się z dzieckiem, które wychowuje od lat i nawiązały się silne więzi ?

Oczywiście, może zdążyć się taka sytuacja. Rodzice zastępczy zawodowi mogą chcieć na pewnym etapie swojego życia spełniać się zawodowo na innej płaszczyźnie. Wrócić do swoich zawodów wykonywanych przed decyzją o zawodowym rodzicielstwie zastępczym lub zwyczajnie wypalić się w tym działaniu, czuć się zmęczonym itp.  Mówiliśmy o tym, że takie rodziny można rozwiązać i rzadko się zdarza, że zbiega się to z odejściem z domu wszystkich dzieci. Normalnie w takiej sytuacji, trzeba dzieci przenieść do innych rodzin zastępczych, w ostateczności do placówek instytucjonalnych. Są sytuacje, że po rozwiązaniu zawodowej rodziny zastępczej, rodzina decyduje się zatrzymać dziecko przy sobie, bo wychowuje je od lat, bo jest z nim związana emocjonalnie i z uwagi na dobro dziecka oraz całej rodziny, jest to jak najbardziej zasadna decyzja. Wtedy zmienia  się  w Sądzie rodzaj rodzicielstwa zastępczego z zawodowego na niezawodowe i  dalej funkcjonuje, jak każda inna rodzina, pobierając jedynie świadczenie na utrzymanie dziecka. Jeżeli dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, może też adoptować je.   

Chcę pomóc

Leave a Reply