Szkolenia na rodziny zastępcze.


Data dodania: 27-06-2019 r.
Ilość wejść: 2 287.

 

 

Agnieszka Gierszewska – pedagog, kierownik sekcji do spraw niezawodowej i spokrewnionej pieczy zastępczej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

SZKOLENIA  NA  RODZINY  ZASTĘPCZE.

Szkolenia  na rodziców zastępczych to zasób wiedzy i umiejętności, z którymi na dobrą sprawę powinno się zapoznawać  dzieci w szkole, a już na pewno wszystkich ludzi spodziewających się dziecka. Relacje w rodzinie, tworzenie więzi, komunikacja, radzenie sobie z emocjami to podstawy prawidłowych postaw wobec najbliższych, to szczęśliwe dzieciństwo i spełnione macierzyństwo, to gwarancja udanego związku.

1. Jak często odbywają się takie szkolenia?

Z reguły są to 2 szkolenia w roku, wszystko zależy to od ilości chętnych, których zbierzemy na te szkolenia.  Taka optymalna grupa, z która pracujemy to 16 osób, chociaż gdyby była mniejsza, dużo mniejsza też staniemy do zajęć i przeszkolimy.

2.  Jakie osoby zgłaszają się na szkolenia deklarując chęć bycia rodziną zastępczą?

Są 3 grupy ludzi przychodzących na nasze szkolenia.

– pierwsza grupa to osoby ustanowione przez sąd rodzinami zastępczymi, na czas trwania postępowania sądowego. Są to zazwyczaj krewni dziecka, chętni zajmować się nim, ale nie mający potrzebnych kwalifikacji na rodzinę zastępczą. Sąd zobowiązuje ich do jak najszybszego ukończenia szkoleń. Zgodnie z ustawą, jeśli nie uzyskają kwalifikacji nie będą mogli zostać rodziną zastępczą dla swojego krewniaka.

– druga grupa to ludzie, którzy nie  mają dzieci w pieczy zastępczej, a chcieliby zostać rodziną zastępczą. Nie ma znaczenia czy mają dzieci biologiczne.

– trzecia grupa to rodziny, które  chciałyby to robić zawodowo.

Niestety chętnych rodzin jest mało, bardzo mało. Rocznie jeśli zgłoszą się 3, czasem 4 rodziny/osoby niespokrewnione to wszystko, a potrzeby są ogromne. Powinnyśmy jak najwięcej dzieci przenieść z pieczy zastępczej instytucjonalnej do pieczy rodzinnej czy pogotowi rodzinnych. Piecza rodzinna zapewnia zupełnie inny, naturalny rozwój dziecka, zwiększa diametralnie jego szansę. Dzieci do 10 roku życia, zgodnie z ustawą w ogóle nie powinny przebywać w pieczy instytucjonalnej, ale realia bardzo to weryfikują. Z otwartymi ramionami przyjmiemy na szkolenia, a potem pomożemy w opiece nad dziećmi wszystkim rodzinom zastępczym. Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Trzeba jednak dodać, że szkolenie jest tylko jednym z elementów kwalifikacji na rodzinę zastępczą, dlatego też ukończenie go nie jest gwarantem uzyskania końcowych kwalifikacji na rodzinę zastępczą. Były przypadki, że ludzie brali udział w szkoleniach i w trakcie okazywało się, że jednak nie są gotowi do pełnienia roli rodzica zastępczego i kwalifikacji nie dostawali.

Szkolenia to 12 spotkań warsztatowych, 12 bloków tematycznych trwających po parę godzin. W tym czasie jesteśmy w stanie poznać ludzi, ich postawy, system wartości, predyspozycje , motywacje, preferowane metody wychowawcze, sposób komunikacji w rodzinie czy otwartość lub wręcz przeciwnie zamknięcie na np. kontakty dziecka z jego biologiczną rodziną.

–  Czy to ich zdyskwalifikuje?

– Nie, ale dostaną wytyczne, że musza przepracować dany temat. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść pozytywnie wszystkie etapy, ktoś, kto nie przerobi pozytywnie wszystkich etapów nie będzie mógł poprawnie funkcjonować jako rodzina zastępcza. Dlatego w trakcie tych szkoleń część ludzi  sama widzi, że nie jest gotowa na takie funkcjonowanie.

– na przykład?

– na przykład, jeżeli ktoś nie przerobi głęboko w sobie sposobu komunikacji w rodzinie i będzie tak samo w określonych sytuacjach  autorytarnie zwracał się do dziecka będącego u niego w pieczy zastępczej jak do swojego biologicznego, to poniesie ogromną porażkę, komunikacji w ogóle nie będzie, jak nie ma komunikacji nie wywiąże się więź. Dziecko biologiczne wychowywane od początku w swoim domu, w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji nie będzie odbierało kategorycznego tonu jako zagrożenia, bo wie, że nie wiąże się on z przykrymi konsekwencjami. Dziecko, które przychodzi do domu na którymś etapie swojego życia, zazwyczaj jest po traumatycznych przeżyciach i zwyczajnie brak mu kompetencji w komunikacji z dorosłym. Musi się tego dopiero nauczyć,  co drugiej stronie, rodzicowi zastępczemu, nieprzygotowanemu na, nieakceptującego innej sytuacji dziecka przeszkadza, budzi frustracje i złość. Koło się wtedy zamyka, bo  nie możemy przykładać takiej samej wagi do dziecka biologicznego, które jest z nami od zawsze, do dziecka które jest u nas w pieczy zastępczej, nawet jeśli się razem od jakiegoś czasu wychowują. Przykładów można by mnożyć, ważne, żeby kandydaci byli świadomi i akceptujący sytuacje które mogą ich spotkać. Nie sprawdzi się stwierdzenie „jakoś to będzie”.

Kandydaci chcący zostać rodzicami zastępczymi, mimo, że zawsze są na „wagę złota”, muszą podobnie jak przy adopcji przejść całą procedurę i bardzo dobrze, bo pochopna decyzja, chwilowa moda czy poryw serca może przynieść więcej szkody niż pożytku i to obu stronom, nie tylko dziecku. Dlatego taki kandydat zanim trafi na szkolenie musi przejść wstępną weryfikację, czyli badania psychologiczne dotyczące motywacji i kompetencji rodzicielskich. Przechodzi też wywiad w miejscu zamieszkania, sprawdza się wtedy warunki mieszkaniowe , bytowe kandydata. W trakcie tej wizyty rodzina/ kandydat przedstawiają się nam, czym sie zajmują, jakie mają zainteresowania, jak spędzają wolny czas, jakie są ich relacje z dalszą rodziną itp. Kandydaci musza też złożyć niezbędne dokumenty czyli

– zaświadczenie lekarskie, czy nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – takie przeciwwskazania to najczęściej choroba psychiczna, uzależnienia, terminalne stadium choroby nowotworowej.

– zaświadczenie o niekaralności.

– udokumentowane źródło dochodu.

– rekomendacje z pracy , z działalności charytatywnej – mile widziane.

– oświadczenie, że nigdy nie było się pozbawionym władz rodzicielskiej, ze władza rodzicielska nie jest im ograniczona i należycie wywiązują się z ewentualnych zobowiązań alimentacyjnych.

– oświadczenie o obywatelstwie polskim i  zamieszkaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

– MOPR sprawdza dodatkowo, czy kandydat nie jest notowany w rejestrze przestępstw seksualnych.

Dopiero po wstępnych, kwalifikacyjnych procedurach kandydaci mogą przystąpić do szkoleń merytorycznych.

W Szczecinie MOPR przeprowadza szkolenia na rodziny zastępczę według własnego autorskiego programu ” Od Nowa” zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jest to 12 spotkań – 2 bloki tematyczne 5 godzinne i 10 – 4 godzinnych.

– Prawa dziecka.

– Przepisy prawne.

– Więzi.

– Fazy rozwoju dziecka.

– Strata, żal, żałoba.

– Komunikacja.

– Rodzina biologiczna.

– Przemoc.

– Patent na wychowanie.

– Uzależnienia.

– Deficyty, kompensacje.

– Zmiany.

Szkolenia to spotkania na których porusza się tematy, obszary często skrzętnie skrywane nawet przed najbliższymi. Z całą pewnością nie są to tylko wykłady, one zajmują średnio 1,5 godziny, kolejne 2,5 godziny to  wspólna praca w grupach, często też praca nad sobą.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, mówimy o sobie, o swoich oczekiwaniach, potrzebach, przekonaniach. Są to zajęcia bardzo angażujące emocjonalnie, sięgające głęboko wgłąb własnych przeżyć i doświadczeń, traum,  wcześniej nienazwanych lęków ale i zaskakujących zasobów. Kursanci często są pozytywnie zaskoczeni odkrywaniem siebie, swoich dobrych stron, głośnym, publicznym nazwaniem swoich słabości. Zwykłe codzienne życie nie sprzyja na takie postrzeganie siebie, na analizę własnych gorszych i lepszych stron. Wiele osób stwierdza, że nigdy wcześniej nie zastanawiali się nad sobą , nad podłożem swoich decyzji i reakcji. Rozmawiają ze sobą, o sobie  lekarz z hydraulikiem, czy prawniczka z panią sprzątającą.  Takie kursy na rodziny zastępcze to emocjonujące, niezwykle potrzebne nie tylko kompendium konkretnej, merytorycznej wiedzy, ale też spotkanie ze samym sobą.

 

 

 

Chcę pomóc

Liczba komentarzy: 2.

Leave a Reply