Czy przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?


Data dodania: 13-05-2019 r.
Ilość wejść: 1 384.

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

Czy  przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?

Nie ma takich formalnych zapisów, niemniej dziecko, które powierzamy rodzinie zastępczej powinno mieć wydzieloną swoją prywatną przestrzeń. Oczywiście, optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli miałoby swój osobny pokój, ale mamy świadomość, że nie zawsze jest to możliwe. Przychylamy się do sytuacji, kiedy dziecko przyjmowane w pieczę zastępczą zamieszka w pokoju z biologicznym dzieckiem opiekunów. Są sytuacje, kiedy dziecko pozostaje w pieczy zastępczej np. spokrewnionej i nie ma tam warunków na osobny pokój, albo opiekunowie są w trakcie budowy domu lub oczekują na większe mieszkanie, wtedy wymagamy, aby zostało dziecku wydzielone odpowiednio duże miejsce ze wspólnej przestrzeni, gdzie miałoby warunki do spokojnego odpoczynku i nauki. Przy czym miejsce to, czy pokój nie muszą być umeblowane. Przyjmując dziecko do siebie, opiekunowie otrzymują wsparcie finansowe na niezbędne rzeczy, sprzęty umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie w nowym domu. Ustawa nie określa wysokości takiej pomocy, u nas w Szczecinie przyjmuje się, że jest to kwota do 2000,- złotych. Można ją przeznaczyć na np. meble, łóżko, biurko, krzesło, oświetlenie, wykładzina podłogowa, ale też fotelik samochodowy, wózek, czy w szczególnych przypadkach niezbędną odzież i obuwie dostosowane do pory roku.

Chcę pomóc

Leave a Reply