Kto może pracować jako wolontariusz w pieczy zastępczej?


Data dodania: 04-07-2019 r.
Ilość wejść: 1 225.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

1. Czy każda osoba może zgłosić się do Rodzinnego Domu Dziecka, czy innej placówki zajmującej się pieczą zastępczą w charakterze wolontariusza?

Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka powinny się zgłosić do MOPR. Jeśli ktoś chciałby zostać wolontariuszem w konkretnej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem tej placówki. Może zgłosić się każda osoba, która wyraża taką wolę, ale nie jest to jednoznacznie ze skierowaniem takiej osoby jako wolontariusza. 

2. Czy są jakieś kryteria wiek, wykształcenie, zameldowanie?

Nie ma kryteriów w zakresie wieku, wykształcenia, zameldowania. Natomiast wolontariusz powinien realnie ocenić swoje możliwości, czas jakim dysponuje, wiedzę nt. dzieci. Trzeba brać pod uwagę, że w pieczy zastępczej są dzieci po przejściach, traumach, z zaburzeniami zachowania i emocji, niedostosowane, przez co wymagają więcej uwagi niż dzieci, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Warto więc mieć wiedzę na ten temat, cierpliwość, siłę  i czas. Przede wszystkim trzeba być odpowiedzialnym w tej decyzji, bo wprowadzamy do kontaktu z dzieckiem po przejściach nową osobę, która powinna wnieść coś dobrego w życie tego dziecka i nie spowodować kolejnej szkody.

3. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Należy złożyć w MOPR wniosek o zawarcie umowy wolontariackiej. Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na sprawdzenie w rejestrze przestępców na tle  seksualnym.

4. Czy wymagane są jakieś przeszkolenia na wolontariusza, książeczka zdrowia, zaświadczenie o niekaralności?

Nie ma szkoleń dla wolontariuszy, nie wymagamy książeczki zdrowia. Mile widziane są ukończone kursy np. pierwszej pomocy, wychowawcy kolonijnego, opiekuna dziecięcego, animatora dziecięcego itp. Ale nie jest to wymóg. Przed zawarciem umowy sprawdzamy osobę w rejestrze przestępców na tle seksualnym oraz prosimy o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. Z każdym wolontariuszem rozmawiamy nt. jego gotowości i świadomości dotyczącej specyfiki dzieci z pieczy zastępczej. Na tej podstawie oceniamy czy osoba się nadaje.

  1. Czy można sobie wybrać placówkę np. gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania?

Wolontariuszy kierujemy do rodzin, które zgłoszą zapotrzebowanie na taką pomoc. Jeśli zdarzy się, że mamy do wyboru rodzinę bliżej miejsca zamieszkania wolontariusza to oczywiście możemy to brać pod uwagę. Istotne jest, że jako MOPR nie zajmujemy się wolontariatem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Więc jeśli osoba zainteresowana mieszka w pobliży placówki, to sama może się do niej zgłosić.

 

Chcę pomóc

Leave a Reply